Samfunnsansvar

Vi strekker oss langt for å senke klimautslippene

Alle våre retter skal alltid ligge under FNs bærekraftsmål på 0,5kg CO2-e. Men vi stopper ikke der.

Matproduksjon står for 25% av verdens totale klimautslipp, noe som vil si at verdens matforbruk bidrar til 14 milliarder tonn CO2e hvert år. Det betyr at det er her vi kan gjøre størst forskjell for miljøet. Derfor er vi konsekvente på hva slags råvarer som velges, hvor de kommer fra, produksjonsmetoder, og hvordan de utnyttes. Norske råvarer står i fokus, og aller helst råvarer som har lang sesong og kan lagres lenge slik at vi ikke må importere fra utlandet.

LETT sitt interne klimautvalg identifiserte at 90% av vårt klimautslipp kommer fra råvarene som brukes i produktene, og maten som serveres. Vi ønsker å være transparente med våre gjester, og vi har derfor alltid en oversikt tilgjengelig i restaurantene som viser hvor råvarene kommer fra. Her listes opp råvarene som benyttes, hvilke norske gårder som er leverandører i sesong, og hvilke land varene kommer i fra utenfor sesong.

Vi jobber etter FNs bærekraftsmål om at et måltid skal ha et maksimalt utslipp på 0,5 kg CO2e. Dagens hovedmeny er utviklet og satt sammen på en slik måte at dette er mulig å gjennomføre. Vi fikk støtte fra Innovasjon Norge til å utvikle vår bærekraftige meny, og fra 2019 har samtlige av LETT sine retter hatt et lavere utslipp enn 0,5 kg CO2e. For å oppnå målet begynte LETT å samarbeide med Klimato, en bedrift som hjelper restauranter med å redusere klimapåvirkning.

Med Klimato har vi kalkulert alle utslipp maten produserer, og vi viser på menyen hver rett sin klimapåvirkning. Etter årsslutt kalkulerer vi restaurantenes samlede utslipp fra maten og kompenserer for dette i samarbeid med Choose.

×

Velg din restaurant