Samfunnsansvar

Sosialt ansvar

Som en del av LETT sin miljøstrategi, har vi definert et ønske om å bidra i prosjekter lokalt i nærsamfunnet.

De siste årene har LETT hatt et tett samarbeid med Nav, og hatt praksiskandidater utplassert hos oss i forbindelse med språkopplæring. Kandidatene er hos oss i praksis i noen måneder og får med det både arbeidserfaring, og en mulighet til å praktisere språket. Vi har i dag flere ansatte som begynte hos oss gjennom praksisprogrammet til Nav, og som i ettertid har blitt ansatt hos oss.

Blant medarbeiderne som arbeider hos LETT nå, er de to som har vært ansatt i LETT lengst blitt ansatt gjennom slike opplæringsprogrammer. Å kunne gi en sjanse til mennesker som har et annet utgangspunkt for å lykkes er noe LETT er stolte av å være en del av.

Vi ønsker også å tørre å satse på unge talenter, og gi de muligheten til å utvikle seg i lederroller. Å vektlegge personlige egenskaper fremfor erfaring er noe vi setter høyt, og noe vi har stor suksess med. Våre fire distriktssjefer, som er ansvarlige for drift i Oslo, Stockholm og København, er alle under 25 år.

×

Velg din restaurant