Samfunnsansvar

Klimavennlig med Klimato

Med verktøyet Klimato måler vi nå klimaavtrykket vårt. Slik kan vi ta grønnere valg, et måltid av gangen.

Karbondioksid (CO2) er en livsnødvendig gass for atmosfæren og livet på jorda. Det er en klimagass fordi den har direkte innvirkning på klima og temperatur. Menneskeskapte utslipp fører til økning av CO2 i atmosfæren, som igjen forsterker drivhuseffekten og skaper klimaendringer. Hvis vi ikke regulerer og reduserer utslippene våre, vil temperaturen på jorda fortsette å stige.

Forskere i FNs klimapanel mener at en temperatur- økning på to grader er det meste vi vil kunne kontrollere før det potensielt gir alvorlige konsekvenser. For å forhindre en større økning mener FN at hvert måltid som spises bør ha et utslipp på under 0,5 kg CO2-ekvivalenter (CO2-e).

LETT har alltid vært opptatt av å tilby råvarer og produkter som er klimavennlige. Vi velger konsekvent varer som er kortreiste og skånsomme for miljøet.

Med Klimato som verktøy kan vi nå kalkulere hvor mye utslipp av CO2-e hver enkelt av våre råvarer forårsaker. På denne måten kan vi klimamerke alle våre retter slik at du som gjest med sikkerhet kan vite at måltidene som spises på LETT er rett. Hos Lett lover vi å alltid ligge under FNs mål på 0,5 kg CO2-e på alle våre retter.

I første omgang har vi benyttet oss av Klimato for å beregne utslippene vi har i dag. Videre vil vi aktivt bruke verktøyet for å kutte utslippene ytterligere. På den måten vil vi kunne ta enda mer gjennomtenkte valg, slik at vi kan fortsette å lage sammensetninger og kombinasjoner som er gode på smak og bra for miljøet.

Det er vårt ansvar å tilby mat som er bærekraftig. Med Klimato kan vi kjenne oss sikre på at alle våre retter kan nytes med god samvittighet.

×

Velg din restaurant