Bärkraftsprojekt

Vi går långt för att minska klimatutsläppen

Alla rätterna på vår meny alltid ska ligga under FNs hållbarhetsmål på 0,5 kg CO2-e. Nu sträcker vi oss ännu längre.

Matproduktion står för 25 % av världens totala klimatutsläpp, vilket innebär att världens matkonsumtion bidrar till 14 miljarder ton CO2e varje år. Det betyder att det är här vi kan göra störst skillnad för miljön. Därför är vi konsekventa på vilken typ av råvaror som väljs, var de kommer ifrån, produktionsmetoder och hur de används.

Svenska råvaror står i fokus och gärna råvaror som har lång säsong och kan lagras länge så att vi inte behöver importeras från utlandet. Våran interna klimatkommitté identifierade att 90 % av våra klimatutsläpp kommer från de råvaror som används i produkterna och maten som serveras. Vi vill vara transparenta med våra gäster och vi har därför alltid en översikt tillgänglig i restaurangerna som visar var råvarorna kommer ifrån. Här är en lista över de råvaror som används, vilka svenska gårdar som är leverantörer under säsong, och vilka länder varorna kommer från utanför säsongen.

Vi arbetar efter FN:s hållbarhetsmål att en måltid ska ha ett maximalt utsläpp på 0,5 kg CO2e. Dagens huvudmeny är framtagen och sammansatt på ett sådant sätt att detta är möjligt att genomföra. Vi fick stöd från Innovation Norway för att utveckla vår hållbara meny och från 2019 har alla LETTs rätter haft ett lägre utsläpp än 0,5 kg CO2e. För att nå detta mål började LETT samarbeta med Klimato, ett företag som hjälper restauranger att minska sin klimatpåverkan. Med Klimato har vi räknat ut alla utsläpp maten ger och vi visar på menyn varje rätt dess klimatpåverkan. Efter årsskiftet räknar vi ut restaurangernas totala utsläpp från mat och kompenserar för detta i samarbete med Choose.

×

Välj din restaurang