Bärkraftsprojekt

Socialt ansvar

Som en del av LETTs miljöstrategi har vi definierat en vilja att bidra till projekt lokalt i lokalsamhället.

LETT har de senaste åren haft ett nära samarbete med NAV i Norge, och har haft praktikkandidater placerade hos oss i samband med språkutbildning. Kandidaterna är med oss ​​i praktiken under några månader och får både arbetslivserfarenhet och möjlighet att träna språket. Idag har vi flera anställda som börjat hos oss genom NAVS praktikprogram, och som därefter har varit anställda hos oss. Bland de anställda som jobbar på LETT nu är de två som varit anställda av LETT sedan länge anställda genom sådana utbildningar.

Att kunna ge en chans till människor som har en annan utgångspunkt för framgång är något LETT är stolta över att vara en del av. Vi vill också våga satsa på unga talanger, och ge dem möjlighet att utvecklas i ledarroller. Att betona personliga egenskaper framför erfarenhet är något vi värderar högt, och något vi har stor framgång med. Våra fyra distriktschefer, som ansvarar för verksamheten i Oslo, Stockholm och Köpenhamn, är alla under 25 år.

×

Välj din restaurang