Kjøpsvilkår

1. Om Lett AS

Appen og/eller E-handelsplatformen Lett ("Appen og/eller E-handelsplatsen") leveres av Lett AS med organisasjonsnummer 912762742 ("Selgeren", "vi" eller "oss"). Kontakt informasjon finnes under punkt ‎12 nedenfor.

2. Om kjøpsvilkårene og kjøp via Appen og/eller E-handelsplatformen 

Disse kjøpsvilkårene gjelder ved bestilling og kjøp av produkter og tjenester via Appen og/eller E-handelsplatformen . Avtale om kjøp initieres via Appen og/eller E-handelsplatformen og/eller E-handelsplatformen  og skal anses som inngått når vi har bekreftet bestillingen din i en ordrebekreftelse, eller, hvis dette skjer tidligere, når du har begynt å bruke en bestilt tjeneste.

3. Priser og produkter

Prisene for produkter og tjenester er oppgitt inkludert moms i den angitte valutaen. I kassen presenteres den totale prisen, inkludert alle avgifter som fraktkostnad, ekspedisjonsgebyr og lignende.

Vi har som mål alltid å holde Appen og/eller E-handelsplatformen og/eller E-handelsplatformen oppdatert om eventuelle endringer i produktutvalget, med forbehold om at enkelte produkter kan være tomt fra lager. Vi etterstreber at alle priser og produktbeskrivelser i Appen og/eller E-handelsplatformen og/eller E-handelsplatformen skal være helt nøyaktige, med forbehold om eventuelle feil. 

4. Bestilling

Bestillinger gjøres i Appen og/eller E-handelsplatformen. All personlig informasjon som oppgis ved bestilling, skal være korrekt og referere til personen som bestiller produktene. Vi er ikke ansvarlig for manglende levering på grunn av mangelfull eller uriktig informasjon oppgitt ved bestilling. Alle bestillingene dine finner du under Mine bestillinger i Appen og/eller E-handelsplatformen.

5. Betaling

I kassen presenteres betalingsmetodene som er tilgjengelige for de aktuelle produktene eller tjenestene. Betaling skjer ved kortbetaling eller på annen måte i samsvar med kjøps- og betalingsvilkårene som gjelder for den respektive betalingsmåten, og som angis i forbindelse med kjøpet. Kvittering kan sendes elektronisk på e-post. 

Kortbetaling
Vi aksepterer betaling med Visa, MasterCard og American Express. Betalingskortet belastes ved fullføring av transaksjonen.

Betaling med kort krever at kunden registrerer ett eller flere betalingskort eller andre betalingsmidler ved å legge inn kortinformasjon i Appen og/eller E-handelsplatformen. For betalingskort må kortnummer, kortinnehaverens fulle navn (som det står på kortet), utløpsdato og CVV-kode registreres. Dette registreres bare en gang, slik at du slipper å måtte registrere informasjonen ved hvert kjøp. 

Betaling med Vipps
Vi aksepterer betalning med Vipps. Debitering skjer direkt via Vipps til det telefonnummeret som er angitt i Vipps sin App. Ved  betaling med Vipps vil du bli bedt om å åpne appen Vipps, og identifisere deg med en e-identitet.

6. Bestillingsbekreftelse og levering

Når vi mottar bestillingen din, bekrefter vi dette direkte i Appen og/eller E-handelsplatformen. Når bestillingen din er bekreftet og klar for levering, mottar du en bekreftelse i Appen og/eller E-handelsplatformen.

Tilgjengelige leveringsalternativer vil bli presentert i kassen. Du velger selv leveringsalternativ når du bestiller.

7. Avbestilling (angrerett)

Når du handler via Appen og/eller E-handelsplatformen, har du rett til å kansellere bestillingen (angrerett) ved å varsle oss om dette innen 14 dager. Ved kjøp av tjenesten regnes fristen fra bestillingen og ved kjøp av varen fra du mottok varen. Vi tilbakebetaler så gebyrene du har betalt for det aktuelle produktet eller tjenesten. Du må selv betale returkostnaden når varene sendes tilbake.

Angreretten gjelder bare forutsatt at (i) produktet returneres i uskadet tilstand, eller (ii) vi ikke har begynt å levere tjenesten du ønsker å kansellere . Vær oppmerksom på at matsalg ikke omfattes av angreretten. Du kan lese mer om angreretten og hvilke varer og tjenester som er ekskludert fra angreretten på Forbrukerrådets nettsider: (https://www.forbrukerradet.no/#), der  finner du også skjemaer for utøvelse av angreretten.

8. Produktgarantier

Vi gir ingen garantier på produktene du kjøper og bestiller fra oss, men du har alltid rett til å klage på et feilaktig produkt innen tre år etter kjøpet (se punkt ‎9). I den grad produsenter av et produkt gir garantier, gjelder selvfølgelig slike garantier for produktet.

9. Reklamasjon 

Når du mottar produktene dine, er det viktig at du sjekker at de ikke er skadet eller har feil. Hvis du mener at et levert produkt eller en tjeneste har feil, må du reklamere  på produktet eller tjenesten ved å kontakte oss innen rimelig tid. Vi undersøker så reklamasjonen  og gir deg beskjed om vi kan godta reklamasjonen, og i tilfelle hvordan vi kan avhjelpe feilen, f.eks. ved ny levering, prisavslag eller tilbakebetaling. En eventuell tilbakebetaling gjøres så snart som mulig og senest 30 dager fra dagen klagen er ferdigbehandlet.

10. Immaterielle rettigheter

Din bruk av Appen og/eller E-handelsplatformen innebærer ikke at opphavsrett eller andre immaterielle rettigheter overføres til deg. Du kan ikke bruke, kopiere, endre eller på annen måte håndtere programvare eller annet materiale som tilhører oss eller våre samarbeidspartnere (for eksempel, men ikke utelukkende, informasjon og bilder som er gjort tilgjengelig gjennom Appen og/eller E-handelsplatformen), og heller ikke overføre eller overgi retten til slik programvare eller slike materialer til andre. 

11. Behandling av personopplysninger

For å kunne motta, håndtere og levere bestillingen din kommer Salgsselskapet til å behandle personopplysninger om deg. All vår behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. På https://lett.family/personvernregler kan du lese mer om hvordan vi behandler personopplysningene dine.

12. Kontakt og kundetjeneste

Hvis du vil komme i kontakt med oss, kan du kontakte oss på følgende måte:

L.E.T.T. AS 
Hegdehaugsveien 32, 0352 Oslo
hei@lettoslo.no 

13. Force Majeure
Vi er ikke ansvarlig for skader eller manglende utførelse som følge av streik, brann, myndighetsutøvelse, arbeidstvister, ulykker, feil eller forsinkelser hos underleverandør, driftsbrudd i allmenne kommunikasjonssystemer eller andre omstendigheter utenfor vår kontroll, og som vi med rimelighet ikke kan forvente, og hvis konsekvenser vi ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne. Hvis en omstendighet i henhold til dette punkt ‎13 vedvarer i en periode som overstiger 1 måned og dette forhindrer gjennomføringen av kjøpet, har parten rett til å si opp avtalen om kjøp med øyeblikkelig virkning.

14. Generell ansvarsbegrensning

Vårt ansvar for leverte produkter og tjenester forutsetter at de brukes på den påtenkte måten. Vårt øvrige ansvar for skader som kan oppstå som følge av feil ved produkter og tjenestene vi leverer, er begrenset til det som følger av gjeldende obligatorisk lovgivning. Med mindre obligatorisk lov ikke sier noe annet, er vi på ingen måte ansvarlige for indirekte skader eller tap, og vårt ansvar overfor deg er, med mindre det skyldes forsett eller grov uaktsomhet, begrenset til kompensasjon for det du betalte for det aktuelle produktet eller tjenesten.

For å være berettiget til kompensasjon for skader skal kravet ditt om erstatning fremsettes innen rimelig tid fra det tidspunktet skaden ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

15. Endring av avtalevilkår

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. For gjennomførte kjøp gjelder alltid de vilkårene som er godkjent og akseptert av deg i forbindelse med det aktuelle kjøpet.

16. Tvister og gjeldende lov

Tvister vedrørende disse kjøpsvilkårenes gyldighet, tolkning og anvendelse skal i første omgang avgjøres gjennom forhandlinger mellom Salgsselskapet og deg som kunde. Hvis slike forhandlinger ikke fører til løsning av tvisten, kan tvisten på din forespørsel prøves hos Forbrukerrådet (https://www.forbrukerradet.no/klageguide/). Tvisten kan også prøves av en alminnelig domstol, der norsk lov skal anvendes.

×

Velg din restaurant